Nolikums 2019

Sacensību organizatori

OK “Kāpa” sadarbībā ar LOF un Carnikavas nodava domi

Papildus pirmsstarta informācija

Sacensību centra shēma

Sacensību laiks, vieta

Mežgarciems
2019.gada 1.septembris.
Starts plkst. 11.00.

Apvidus un Karte

Kartes mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m
Apvidus: Pārsvarā priežu mežs.

Sacensību formāts

KLUBU KOMANDAS

Klubu komandu stafetes 10 cilvēku sastāvā septiņos etapos.

Komandas veidošanā ir jāievēro sekojoši grupu ierobežojumi. (ar sarkano atzīmētas izmaiņas no iepriekšējā gada)

Papildus nosacījumi: Komandā vismaz 3 sievietes un ne vairāk kā 4 dalībnieki no MW20-35 grupām

Dalībnieku sadalīšanai pa etapiem grupu ierobežojumu nav.

4FUN KOMANDAS

Radu, draugu, darba kolēģu un citu domubiedru stafetes 4 cilvēku sastāvā trīs etapos.

Komandas veidošanā ierobežojumu nav.

Veidojot komandas jāievēro šādi papildus noteikumi

KLUBU KOMANDAS

 • Komandas tiek veidotas viena kluba ietvaros.
 • Klubos nesastāvoši skrējēji drīkst apvienoties interešu grupās veidojot savu komandu.
 • Mazie klubi drīkst piedalīties ar apvienotu komandu, apvienojoties ne vairāk kā 2 klubu dalībniekiem vai piesaistot klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Ja klubā nav reģistrēti kādas dalībnieku grupas pārstāvji (pēc ODB), tad klubam ir tiesības piesaistīt citu klubu attiecīgās grupas pārstāvjus vai klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Lielo klubu dalībnieki drīkst apvienoties ar cita kluba dalībniekiem tikai tad, ja no šiem klubiem tiek piestādīta vismaz viena pilna komanda. Atlikušie klubu pārstāvji drīkst apvienoties, piesaistot arī klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Neskaidrību gadījumus izskata sacensību organizatori.

4FUN KOMANDAS

Komandas veidošanā ierobežojumu nav.

Distances

 • Pavēles distances, visos etapos var tikt pielietota izkliede (farsts).
 • Pirms došanās uz stafetes maiņu, OBLIGĀTI nodzēšama SIkartes atmiņa (CLEAR)
 • Stafetes nodošana notiek vispirms atzīmējoties finiša iekārtā un pēc tam pieskaroties nākamajam dalībniekam
 • Pēc stafetes maiņas nākamais dalībnieks paņem karti ar SAVU numuru un dodas distancē.
 • Otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaicīgi
 • Visi pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā ar savu pārinieku, pēc sagaidīšanas īpašā nodalījumā pie pēdēja KP
 • 1.,3.,5.,7. etapiem ir viens pēdējais KP; 2.,4.,6. etapiem ir cits pēdējais KP
 • Uzvarētāju komandu nosaka pēc ātrākā pēdējā etapa finiša līnijas šķērsošanas.

Etapu garumi un sarežģītības pakāpe

KLUBU KOMANDAS

Etaps Garums
+/-0,1km
KP skaitsSarežģītība Dalībnieku
skaits etapā
KLUBU
KOMANDAS
1 5,1 km 20Vidēja 1
2 4,6 km 15Vidēja 2
3 4,5 km 18Vidēja 1
4 5,4 km 18Vidēja 2
5 2,0 km 7Viegla 1
6 3,5 km 13Vidēja/Viegl 2
7 6,9 km 24Vidēja 1

4FUN KOMANDAS

Etaps Garums
+/-0,1km
KP skaitsSarežģītība Dalībnieku
skaits etapā
4FUN
KOMANDAS
1 5,1 km 20Vidēja 1
2 4,6 km 15Vidēja 2
3 4,5 km 18Vidēja 1

Atzīmēšanās

Atzīmēšanās ar SPORTident. Ja piesakoties netiek norādīti personīgo SI-karšu numuri, automātiski tiek piešķirtas īrētās SI-kartes, kuru nomaiņa uz vietas nav iespējama. SIAC karšu īre – 1EUR.

Visas kontrolpunktu stacijas būs ieslēgtas bezkontaktu režīmā. Atzīmēties varēs gan bezkontaktu, gan parastajā režīmā.

Pieteikšanās

Online komandu pieteikumi līdz 26. augustam 23:59; pēc 26.augusta tikai uz vakantajām vietām (skaits ierobežots).

Spied šeit, lai pieteiktu savu KLUBA komandu

Spied šeit, lai pieteiktu savu 4FUN komandu

Komandu vārdisko sastāvu precizēšana pa etapiem online līdz 29. augusta 18:00

izmaiņu (dalibnieku vārdu, SI numuru,utml ) veikšana pēc 29.augusta plks 18:00 – 1EUR par 1 izmaiņu

Pieteikums uzskatāms garantiju pilnas dalības maksas nomaksai.

Dalības maksa

KLUBU KOMANDAS – 85 EUR no komandas.

4FUN KOMANDAS – 35 EUR no komandas.

Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu:

Biedrība „Orientēšanās klubs „Kāpa”
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša 24-7, Carnikava, LV – 2163
Banka: AS Swedbank
Konts: HABALV22 LV93HABA0551032772606

GPS sekošana

25 komandām tiks piešķirtas GPS ierīces, kuras komandām obligāti ir jāņem līdzi distancē 1,3,5,7 etapā. Komandas dalībnieki nodot GPS ierīci nākamajam etapa skrējējam komandas ietvaros, 1->3, 3->5, 5->7.

Apbalvošana

KLUBU komandas – apbalvo pirmo sešu vietu ieguvējas.

4FUN komandas – loterija

Cita informācija

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanu dalībnieku sarakstā un rezultātos.