Nolikums

Sacensību organizatori

OK “Kāpa” sadarbībā ar LOF
Sacensību direktors: Tamāra Kosmačeva tel. 29104320

Sacensību laiks, vieta

Kadaga
2018.gada 2.septembris.
Starts plkst. 11.00.
Sacensību centra atrašanās vieta Kadagas apkārtnē

Apvidus un Karte

Kartes mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m
Apvidus: Pārsvarā priežu mežs. Detalizēts reljefs, vietām ar daudz mākslīgām bedrēm un ierakumiem.

Sacensību formāts

Klubu komandu stafetes 10 cilvēku sastāvā septiņos etapos.

Komandas veidošanā ir jāievēro sekojoši grupu ierobežojumi.

Cilvēku skaits Grupu ierobežojumi
2 Jebkuras grupas
2 Jebkura sieviešu grupa
1 Līdz M20 vai no M35 vai jebkura sieviešu grupa
1 Līdz M18 vai no M45 vai jebkura sieviešu grupa
1 Līdz W20, M16 vai no W40, M50
2 Līdz W16, M14 vai no W45, M55
1 Līdz W12, M12 vai no W60, M70

Dalībnieku sadalīšanai pa etapiem grupu ierobežojumu nav.

Veidojot komandas jāievēro šādi noteikumi

 • Komandas tiek veidotas viena kluba ietvaros.
 • Klubos nesastāvoši skrējēji drīkst apvienoties interešu grupās veidojot savu komandu.
 • Mazie klubi drīkst piedalīties ar apvienotu komandu, apvienojoties ne vairāk kā 2 klubu dalībniekiem vai piesaistot klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Ja klubā nav reģistrēti kādas dalībnieku grupas pārstāvji (pēc ODB), tad klubam ir tiesības piesaistīt citu klubu attiecīgās grupas pārstāvjus vai klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Lielo klubu dalībnieki drīkst apvienoties ar cita kluba dalībniekiem tikai tad, ja no šiem klubiem tiek piestādīta vismaz viena pilna komanda. Atlikušie klubu pārstāvji drīkst apvienoties, piesaistot arī klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Neskaidrību gadījumus izskata sacensību organizatori.

Distances

 • Pavēles distances, visos etapos var tikt pielietota izkliede (farsts).
 • Otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaicīgi
 • Visi pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā ar savu pārinieku, pēc sagaidīšanas īpašā nodalījumā

Etapu PRECIZĒTIE garumi un sarežģītības pakāpe

Etaps Precizētais garums Sarežģītība Dalībnieku skaits etapā
1 6,1 km, 28 kp Sarežģīta 1
2 4,9-5,0 km, 20-22 kp Vidēji viegla 2
3 4,7 km, 20 kp Vidēji sarežģīta 1
4 4,9-5,0 km, 20-22 kp Vidēji viegla 2
5 2,0 km, 10 kp (nav farstu) Viegla 1
6 3,6 km, 14-16 kp Viegla 2
7 7,0 km, 29 kp Sarežģīta 1

 • Pirms došanās uz stafetes maiņu, OBLIGĀTI nodzēšama SIkartes atmiņa (CLEAR)
 • Stafetes nodošana notiek vispirms atzīmējoties finiša iekārtā un pēc tam pieskaroties nākamajam dalībniekam
 • Pēc stafetes maiņas nākamais dalībnieks paņem karti ar SAVU numuru un dodas distancē.
 • Uzvarētāju komandu nosaka pēc ātrākā pēdējā etapa finiša līnijas šķērsošanas.

Atzīmēšanās

Atzīmēšanās ar SPORTident. Ja piesakoties netiek norādīti personīgo SI-karšu numuri, automātiski tiek piešķirtas īrētās SI-kartes, kuru nomaiņa uz vietas nav iespējama. SI karšu īre – 1EUR, SIAC karšu īre 1,5 EUR.

Visas kontrolpunktu stacijas būs ieslēgtas bezkontaktu režīmā. Atzīmēties varēs gan bezkontaktu, gan parastajā režīmā.

Pirmajiem etapiem SIAC bezkontaktu čipus organizatori nodrošinās bez maksas.

Pieteikšanās

Online komandu pieteikumi līdz 28. augustam 23:59; pēc 28.augusta tikai uz vakantajām vietām (skaits ierobežots).

Komandu vārdisko sastāvu precizēšana pa etapiem online līdz 31. augusta 18:00
Pieteikums uzskatāms garantiju pilnas dalības maksas nomaksai.

Dalības maksa

70 EUR no komandas piesakoties līdz 28.augustam (100 EUR uz vakantajām vietām pēc 28. augusta)

Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu:

Biedrība „Orientēšanās klubs „Kāpa”
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša 24-7, Carnikava, LV – 2163
Banka: AS Swedbank
Konts: HABALV22 LV93HABA0551032772606

Apbalvošana

Apbalvo komandas – pirmo sešu vietu ieguvējas.