Nolikums 2021

Papildus Informācija

 • GPS visām Klubu komandām
 • Starts 11:00 gan Klubu gan 4FUN
 • Kopā ar numuriem būs 16gab piespraužamās adatiņas uz komandu.
 • Skatiet informāciju par attālumiem no skatītāju etapa līdz finišam, lai nenokavētu maiņu
 • Skatītāju zona B (skat shēmu) ir paredzēta tikai līdzi jušanai (pieejama no Starta), klubu apmetnes veidot nedrīkst (lai visiem pietiek vietas).
 • Lai nokļūtu B zonā ir jāšķērso finiša koridors, priekšroka protams ir finišējošajiem, esiet saprotoši.
 • Neuzkavējieties B zonā pirms jūsu stafešu maiņas, lai nav stress, ka netiek laicīgi ārā no B zonas.
 • Kā vienmēr uzmanīgi skatieties KP Numurus, esam centušies farstos un ne tikai, lai blakām nav līdzīgu numuru, bet “līdzīgums” pie augsta pulsa var būt stiepjams jēdziens, ir atsevišķi gadījumi kur 56,57 96,63 49,94 87,77 ir vairāk kā 100m attālumā un uz dažādiem objektiem.

Sacensību organizatori

OK “Kāpa” sadarbībā ar LOF un Ādažu nodava domi

Sacensību laiks, vieta

Nagaiņi “Zibeņi”, Ādažu novads
2021.gada 29.augusts.
Starts plkst. 11.00.

Sacensību centra shēma

Apvidus un Karte

Kartes mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m
Apvidus: Pārsvarā priežu mežs.

Sacensību formāts

KLUBU KOMANDAS

Klubu komandu stafetes 10 cilvēku sastāvā septiņos etapos.

Komandas veidošanā ir jāievēro sekojoši grupu ierobežojumi.

Papildus nosacījumi: Komandā vismaz 3 sievietes un ne vairāk kā 4 dalībnieki no MW20-35 grupām

Dalībnieku sadalīšanai pa etapiem grupu ierobežojumu nav.

4FUN KOMANDAS

Radu, draugu, darba kolēģu un citu domubiedru stafetes 4 cilvēku sastāvā trīs etapos.

Komandas veidošanā ierobežojumu nav.

Veidojot komandas jāievēro šādi papildus noteikumi

KLUBU KOMANDAS

 • Komandas tiek veidotas viena kluba ietvaros.
 • Klubos nesastāvoši skrējēji drīkst apvienoties interešu grupās veidojot savu komandu.
 • Mazie klubi drīkst piedalīties ar apvienotu komandu, apvienojoties ne vairāk kā 2 klubu dalībniekiem vai piesaistot klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Ja klubā nav reģistrēti kādas dalībnieku grupas pārstāvji (pēc ODB), tad klubam ir tiesības piesaistīt citu klubu attiecīgās grupas pārstāvjus vai klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Lielo klubu dalībnieki drīkst apvienoties ar cita kluba dalībniekiem tikai tad, ja no šiem klubiem tiek piestādīta vismaz viena pilna komanda ar Nr.1 no attiecīgā kluba reģistrācijas sistēmā. Atlikušie klubu pārstāvji drīkst apvienoties, piesaistot arī klubos nesastāvošus skrējējus.
 • Neskaidrību gadījumus izskata sacensību organizatori.

4FUN KOMANDAS

Komandas veidošanā ierobežojumu nav.

Distances

 • Pavēles distances, visos etapos var tikt pielietota izkliede (farsts).
 • Pirms došanās uz stafetes maiņu, OBLIGĀTI nodzēšama SIkartes atmiņa (CLEAR)
 • Stafetes nodošana notiek vispirms atzīmējoties finiša iekārtā un pēc tam pieskaroties nākamajam dalībniekam
 • Pēc stafetes maiņas nākamais dalībnieks paņem karti ar SAVU numuru un dodas distancē.
 • Otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaicīgi
 • Visi pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā ar savu pārinieku, pēc sagaidīšanas īpašā nodalījumā pie pēdēja KP
 • 1.,3.,5.,7. etapiem ir viens pēdējais KP; 2.,4.,6. etapiem ir cits pēdējais KP
 • Uzvarētāju komandu nosaka pēc ātrākā pēdējā etapa finiša līnijas šķērsošanas.

Etapu garumi un sarežģītības pakāpe

KLUBU KOMANDAS

Etaps Garums KP skaitsNo skatītāju etapa līdz finišamSarežģītība Dalībnieku
skaits etapā
KLUBU
KOMANDAS
1 5,1 km 19~2 kmvidēja 1
2 4,3 km 15~1 km vidēja 2
3 4,4 km 16~1 km vidēja 1
4 5,2 km 18~0,6 km vidēja 2
5 2,2 km 8~1 km viegla 1
6 3,8 km 13~0,6 km vidēja 2
7 6,0 km 20~1 kmvidēja 1

4FUN KOMANDAS

Etaps Garums KP skaitsNo skatītāju etapa līdz finišam Sarežģītība Dalībnieku
skaits etapā
4FUN
KOMANDAS
1 5,0 km 19~2 kmvidēja 1
2 4,3 km 16~1 kmvidēja 2
3 4,3 km 16~1 kmvidēja 1

Atzīmēšanās

Atzīmēšanās ar SPORTident. Ja piesakoties netiek norādīti personīgo SI-karšu numuri, automātiski tiek piešķirtas īrētās SI-kartes, kuru nomaiņa uz vietas nav iespējama. SIAC karšu īre – 1EUR.

Visas kontrolpunktu stacijas būs ieslēgtas bezkontaktu režīmā. Atzīmēties varēs gan bezkontaktu, gan parastajā režīmā.

Pieteikšanās

Online komandu pieteikumi līdz 23. augustam 23:59; pēc 23.augusta tikai uz vakantajām vietām (skaits ierobežots).

Komandu vārdisko sastāvu precizēšana pa etapiem online līdz 27. augusta 23:59

Pieteikums uzskatāms garantiju pilnas dalības maksas nomaksai.

Dalības maksa

Klubu komandām – 100 EUR

4FUN komandām – 40 EUR

Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu:

Biedrība „Orientēšanās klubs „Kāpa”
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša 24-7, Carnikava, LV – 2163
Banka: AS Swedbank
Konts: HABALV22 LV93HABA0551032772606

GPS sekošana

Visām Klubu komandām tiks piešķirtas GPS ierīces, kuras komandām obligāti ir jāņem līdzi distancē 1,3,5,7 etapā. Komandas dalībnieki nodot GPS ierīci nākamajam etapa skrējējam komandas ietvaros, 1->3, 3->5, 5->7.

GPS ierīces varēs saņemt pie finiša telts no plkst 10:30

Apbalvošana

KLUBU komandas – apbalvo pirmo sešu vietu ieguvējas.

4FUN komandas – loterija

Cita informācija

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanu dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu.

Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli atbildīgai;

Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanās uz sacensībām. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un drošības sadzīves principi turpinās!