Klubu Stafetes 2018 Kadagā!

Klubu komandu stafetes 10 cilvēku sastāvā septiņos etapos.

Apvidus: Pārsvarā priežu mežs. Detalizēts reljefs, vietām ar daudz mākslīgām bedrēm un ierakumiem.