PAPILDINFORMĀCIJA!

Kartes mērogs visās distancēs būs 1:10000

 Mežā būs izvietoti ļoti daudz kontrolpunktu tuvu viens otram.
Attālums starp kontrolpunktiem, kas atrodas uz līdzīgiem objektiem vietām ir mazāks nekā 60 m. Rūpīgi sekojam kontrolpunktu numuriem!!!
Ir 2 pēdējie kontrolpunkti. Viens no tiem ir 1., 3., 5. un 7. etapam.
Otrs ir 2., 4. un 6. etapam (pāru etapi), kas ir arī gaidīšanas kontrolpunkts.
Pāru etapos katrs dalībnieks veic savu distanci. Distance ir ieplānota vienā aplī, bez karšu maiņas.
 Distances plānojums ir tāds, ka distance var krustoties vairākās vietās. Rūpīgi sekojat līdzi kontrolpunktu secībai un numuriem!
Apvidū ir daudz mākslīgu bedru, dzeloņdrātis un citu cilvēka veidotu objektu. Lūdzu esiet uzmanīgi!